Sedište kompanije

Elanor d.o.o
Azzaro Business Center
Jurija Gargaina 32,
11070 Belgrade Serbia

telefon: +381 114 155 772
web: www.elanor.rs
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

Identifikacijski broj: 15887219, Broj spiska: C 1812 koji vodi Registracioni sud u Pragu, datum registracije: 8.4.1991

 

 

Elanor u svetu

elanor.rs
sr-yu